+420 417 532 169
DT TECHNIC s.r.o.
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Berete na vědomí, že za účelem uzavření a správy smlouvy a plnění dodávky Vámi objednaného zboží a služeb bude naše společnost DT TECHNIC s.r.o. jako správce zpracovávat Vaše osobní údaje (Vámi sdělené kontaktní a identifikační údaje) a potvrzujete, že jste se seznámil(a) s našimi Zásadami pro nakládání s osobními údaji, které najdete na: http://www.dttechnic.cz/cs/zasady-pro-nakladani-s-osobnimi-udaji/.

Prohlašuji, že souhlasím se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů společností DT TECHNIC s.r.o., a to v rozsahu:

jméno, příjmení, adresa,

telefonní a e-mailové spojení,

název firmy, IČO a DIČ,
údaje o mých nákupních zvycích (např. datum / cena a název nakoupených výrobků) a
údaje o návštěvě internetových stránek společnosti (cookies, IP adresa),

 

pro účely zasílání nových nabídek zboží a služeb, marketingových nabídek a zpráv (včetně informací o výhodných nabídkách, poukázkových akcích, reklamních dárcích, soutěžích a jiných prodejních akcích) zasílaných emailem, SMS a/nebo poštou a vytváření profilovaných nabídek pro mou osobu za účelem analýz a přehledů spokojenosti zákazníků, provádění průzkumů trhu a adresných nabídek a zpráv.

 

Tento svůj souhlas uděluji na dobu [5] let a jsem srozuměn/a s tím, že tento svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoli bezplatně odvolat, a to buď prostřednictvím zaslání emailu na adresu: info@dttechnic.cz, dopisem na adresu společnosti DT TECHNIC s.r.o., IČO 472 86 156, se sídlem Riegrova 973, 41501 Teplice

(příp. využitím možnosti odvolání souhlasu u každého zaslaného obchodního sdělení.)